Bent u al
in Control?

Uw organisatie opereert continu in een spanningsveld. De interne processen zijn zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht om de organisatiedoelen te bereiken. Tegelijkertijd dient uw organisatie zich continu aan te passen aan wet- en regelgeving en wijzigingen in bedrijfsactiviteiten.

Heeft u een van de volgende vragen?

  • Wat zouden de Kritische Prestatie Indicatoren van onze organisatie moeten zijn?
  • Hoe dragen – financieel gezien - de verschillende afdelingen en bedrijfsprocessen bij aan onze doelstelling?
  • Heb ik nog voldoende inzicht in de financiële positie van onze organisatie?
  • Waarom zijn wij zoveel tijd kwijt aan onze financiële rapportages?
  • Is onze (financiële) informatieverzorging wel betrouwbaar?
  • Voldoet de organisatie nog aan relevante wet- en regelgeving en/of ons interne beleid?
  • Zijn onze bedrijfsprocessen nog effectief en efficiënt ingericht?

Diensten

De expertise van CFMI (Control, Finance, Management en ICT Finance) Solutions ligt op de domeinen finance, control, risk management en auditing. Op het gebied van interne beheersing en procesoptimalisatie in relatie tot financiële cijfers en (risk) rapportages weten steeds meer organisaties ons te vinden. Onze experts hebben allen meer dan 15 jaar ervaring binnen deze domeinen.

Advisory

CFMI Solutions heeft de kennis en ervaring in huis om snel en effectief uw knelpunten en verbeterpunten in kaart te brengen.

Interim Management

Om uiteenlopende redenen kan uw organisatie tijdelijk en op korte termijn een vacature hebben binnen het finance of…

ICT Finance

Kostenreductie en procesoptimalisatie door gebruik van financiële IT toepassingen. ICT Finance is gespecialiseerd in maatwerk…

Producten

CFMI Solutions ontwikkelt op eigen initiatief IT-toepassingen. Uitgangspunt bij deze toepassingen is altijd kostenreductie door procesoptimalisatie.

Bij de bouw van deze toepassingen heeft de uiteindelijke gebruiker centraal gestaan. De eisen aan de functionaliteiten, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid zijn opgesteld door professionals met ieder meer dan 15 jaar werkervaring. Professionals die in het Finance & Control domein hun sporen hebben verdiend en exact weten wat de finale gebruiker van de toepassingen eist.

ControlFlow

Software voor een krachtige bedrijfsvoering

Stelt uw organisatie begrotingen, financiële overzichten en prognoses op met het gebruik van spreadsheets? Dan weet u dat dit zeer foutgevoelige werkzaamheden zijn. Veel tijd gaat verloren aan de controle op de betrouwbaarheid van uw financiële overzichten. ControlFlow automatiseert grote delen van uw planning en control proces waardoor uw organisatie veel tijd en kosten bespaart.

IPT Calculator

Fiscale risicobeheersing

Wanneer uw organisatie een schadeverzekering voor het buitenland afsluit, bent u hierover een belasting verschuldigd. Het berekenen van de hoogte van deze belasting verloopt in de praktijk helaas niet altijd even helder en eenduidig. Hierdoor betaalt uw organisatie mogelijk teveel belasting of krijgt u een dispuut hierover met uw tussenpersoon. Het risico bestaat ook dat u naheffingen en boetes ontvangt.

Middelgrote, grote ondernemingen en (semi-) publieke organisaties, zoals verzekeraars en verzekeringstussenpersonen hebben dus belang bij een eenduidige en heldere berekening van de belasting op afgesloten schadeverzekeringen voor het buitenland. 

Onze Klanten

De expertise van CFMI (Control, Finance, Management en ICT Finance) Solutions ligt op de domeinen finance, control en risk management. Op het gebied van interne beheersing en procesoptimalisatie in relatie tot financiële cijfers en (risk) rapportages weten steeds meer organisaties ons te vinden. Onze experts hebben allen meer dan 15 jaar ervaring binnen deze domeinen.