Bent u in control?

Uw organisatie opereert continu in een spanningsveld. De interne processen zijn zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht om de organisatiedoelen te bereiken. Tegelijkertijd dient uw organisatie zich continu aan te passen aan wet- en regelgeving en wijzigingen in bedrijfsactiviteiten.

Uw interne processen kunnen in de loop der tijd verstoord raken waardoor u zich nu één of meer van de volgende vragen stelt:

  • Wat zouden de Kritische Prestatie Indicatoren van onze organisatie moeten zijn?
  • Hoe dragen – financieel gezien - de verschillende afdelingen en bedrijfsprocessen bij aan onze doelstelling?
  • Heb ik nog voldoende inzicht in de financiële positie van onze organisatie?
  • Waarom zijn wij zoveel tijd kwijt aan onze financiële rapportages?
  • Is onze (financiële) informatieverzorging wel betrouwbaar?
  • Voldoet de organisatie nog aan relevante wet- en regelgeving en/of ons interne beleid?
  • Zijn onze bedrijfsprocessen nog effectief en efficiënt ingericht?

Interne beheersing - operationeel en compliance risico

Belangrijke elementen van het ‘in control’ zijn van een organisatie zijn de betrouwbaarheid van (financiële) informatie en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Onbetrouwbare (financiële) informatie en onevenredige hoeveelheid tijd benodigd om tot betrouwbare rapportages te komen zijn symptomen van het niet ‘in control’ zijn.

Ontoereikende interne beheersing betekent een verhoogd operationeel en compliance risico.
De meest voorkomende oorzaak van onvoorziene kosten en verliezen voor organisaties!

Dienstverlening CFMI Solutions

Wij hebben bewezen snel tot de essentie van knelpunten te kunnen doordringen en complexe materie eenvoudig te maken. Hierbij is ons credo: Keep it simple!

Voor een optimale aansluiting met de verzoeken van onze klanten is onze dienstverlening opgedeeld in Advisory, Interim Management en ICT Finance.

Wij komen graag met u in gesprek om vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw zorgen en wensen. Neem contact met ons op via het contactformulier of via 020 - 262 34 23.